Co warto wiedzieć o zawodzie notariusza?

Wiele osób słyszało o kimś takim jak notariusz, ale nie do końca wiedzą czym osoba wykonująca taki zawód konkretnie się zajmuje. Otóż najogólniej mówiąc, notariusz trudni się sporządzeniem dokumentów, które zawierają wolę stron. Wyżej wspomniane mogą dotyczyć między innymi spadków, obrotu nieruchomościami, darowizn czy założenia spółki jawnej.

Jak zostać notariuszem i co wchodzi w skład jego kompetencji?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że aby zostać notariuszem i móc prowadzić własny biznes, jakim jest kancelaria notarialna należy ukończyć studia wyższe. Kierunkiem studiów, który daje możliwość wykonywania zawodu, a właściwie jest jednym z kroków na drodze do stania się notariuszem jest prawo. Następnie, po obronie pracy dyplomowej, magister prawa jest zobowiązany do ukończenia aplikacji notarialnej trwającej 3 lata i 6 miesięcy, kończącej się ostatecznie egzaminem.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień i obowiązków działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Wszystkie czynności, które w ramach swojej pracy wykonuje notariusz mają charakter dokumentów urzędowych. Rolą notariusza jest także czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw, jak i również interesów stron, a także innych osób, dla których dokonanie wskazanej czynności może nieść ze sobą skutki prawne.

Jak wygląda praca notariusza?

Kancelaria notarialna to miejsce pracy notariusza, w której przyjmuje on klientów, przygotowuje oraz odczytuje stronom zapisy aktów notarialnych, a także dokonuje poświadczeń dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach do wyżej wspomnianych czynności może dojść poza siedzibą kancelarii notarialnej np. w szpitalu, w domu czy w firmie klienta.

Oryginały aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza zostają w siedzibie kancelarii, a klienci otrzymują jedynie ich wypisy. Niezwykle ważnym jest również fakt, że notariusz ma obowiązek dochowywać tajemnicy notarialnej. W innym wypadku grozi mu odwołanie z funkcji notariusza.

Jakie wynagrodzenie otrzymuje notariusz?

Wynagrodzenie notariusza nosi nazwę taksy notarialnej. Wysokość wyżej wymienionej jest jasno określona przepisami prawa i obowiązuje wszystkich notariuszy w taki sam sposób. Z reguły wysokość takiej taksy jest uzależniona od wartości, jaką posiada przedmiot czynności notarialnej.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here