Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Rozpocznij działalność w transporcie!

Certyfikat przewoźnika musi uzyskać każdy przedsiębiorca, która chce założyć działalność związaną z transportem. Do grudnia 2011 roku obowiązywały cztery różne rodzaj certyfikatów. Obecnie jest wydawany tylko jeden, nazywany Unijnym lub Wspólnotowym. Jego uzyskanie wiąże się z koniecznością zaliczenia egzaminu.

Jak wygląda test na przewoźnika? Jako go uzyskać? Na te pytani odpowiadają specjaliści ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Czy posiadanie certyfikatu przewoźnika jest obowiązkowe?

Przynajmniej jedna osoba w firmie musi posiadać ten certyfikat. W przypadku dużych spółek wystarczy, że jedna osoba z Zarządu firmy posiada ważny certyfikat przewoźnika. Jego posiadanie jest niezbędne do uzyskania ważnej licencji przewoźnika, która uprawnia do przewozu towaru lub transportu pasażerów.

Certyfikat przewoźnika wydaje Instytut Transportu Samochodowego i przeznaczony jest dla osób zarządzających spółkami transportowymi.

Osoby, które ukończył studia magisterskie i podyplomowe z zakresu transportu mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu pisemnego. Pozostali muszą przygotować się na wydatek rzędu 1000-1500 zł na odpowiednie szkolenie. Sam test na przewoźnika jest organizowany przy Instytut Transportu Samochodowego, samo przystąpienie do egzaminu jest związane z kosztem 800 zł.

Egzamin na przewoźnika. Jak wygląda i jaki jest zakres materiału?

Egzamin jest podzielony na dwie części, całość trwa około 4 godzin.

ETAP I

Pierwszą częścią egzaminu jest test wielokrotnego wyboru. Na arkuszu otrzymamy 64 pytania na których rozwiązanie mamy 2 godziny zegarowe. Większość pytań wymaga udzielenia tylko jednej odpowiedzi, jednak musi zwracać uwagę na podchwytliwe pytania. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymujemy jeden punkt.

ETAP II

Zadania problemowe to druga część egzaminu. Przyjętą zasadą jest, że przynajmniej jedno pytania dotyczy zasad rozliczeń czasy kierowcy a drugie finansów w firmie, czyli wynagrodzeń i rentowności.

Na wyniki czeka się około dwóch tygodni. Certyfikat wysyłany jest pocztą, bezpośrednio na podany adres do wysyłki.  Istnieje możliwość poprawienia egzaminu, jednak wiąże się to z wydatkiem rzędu 500 zł. Radzimy dobrze się przygotować, gotowe arkusze z odpowiedziami znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.

Czego mogę się spodziewać na egzaminie?

Pytania mogą dotyczyć wszystkich aspektów prowadzenia działalności, a są to m.in.:

  • prawo podatkowe;
  • prawo handlowe;
  • prawo dewizowe;
  • prawo pracy;
  • prawo celne;
  • zasady zarządzania przedsiębiorstwem;
  • standardy techniczne pojazdów

Solidne przygotowanie się do tego egzaminu wymaga czasu i przyswojenia sporych zasobów wiedzy, niezbędnej przy prowadzeniu działalności transportowej. Zacznij z wyprzedzeniem i przyłóż się do nauki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here