Kiedy sprawozdanie do KRS A kiedy do KAS?

Kiedy sprawozdanie do KRS A kiedy do KAS?

W dzisiejszym artykule omówimy kwestię terminów składania sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Wielu przedsiębiorców ma trudności z określeniem odpowiednich terminów i instytucji, do których należy złożyć dokumenty. Postaramy się wyjaśnić te zagadnienia w sposób klarowny i zwięzły.

Terminy składania sprawozdań do KRS

Składanie sprawozdań do KRS jest obowiązkowe dla wielu rodzajów działalności gospodarczej. Terminy zależą od rodzaju przedsiębiorstwa oraz formy prawnej, jaką przyjmuje. Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy dla poszczególnych podmiotów:

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe, takie jak spółki akcyjne (SA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), muszą składać sprawozdania do KRS rocznie. Terminy zależą od daty zakończenia roku obrotowego:

  • Jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia, sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca następnego roku.
  • Jeśli rok obrotowy kończy się w innym terminie, sprawozdanie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Spółki osobowe

Spółki osobowe, takie jak spółki jawne i partnerskie, nie są zobowiązane do składania sprawozdań do KRS. Jednak w przypadku spółek komandytowych (Sp. k.) i spółek komandytowo-akcyjnych (Sp. ka.), które prowadzą działalność gospodarczą, obowiązuje składanie sprawozdań. Terminy są takie same jak dla spółek kapitałowych.

Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje również muszą składać sprawozdania do KRS. Terminy są uzależnione od daty zakończenia roku obrotowego:

  • Jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia, sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca następnego roku.
  • Jeśli rok obrotowy kończy się w innym terminie, sprawozdanie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Terminy składania sprawozdań do KAS

Składanie sprawozdań do KAS dotyczy rozliczeń podatkowych. Terminy zależą od rodzaju podatku oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy dla poszczególnych podmiotów:

Podatnicy VAT

Podatnicy VAT muszą składać deklaracje VAT-7 oraz VAT-UE w określonych terminach. Najważniejsze z nich to:

  • Deklaracja VAT-7 za poprzedni miesiąc należy złożyć do 25 dnia każdego miesiąca.
  • Deklaracja VAT-UE za poprzedni kwartał należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.

Podatnicy CIT i PIT

Podatnicy CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) i PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) muszą składać roczne zeznania podatkowe. Terminy zależą od daty zakończenia roku podatkowego:

  • Jeśli rok podatkowy kończy się 31 grudnia, zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku.
  • Jeśli rok podatkowy kończy się w innym terminie, zeznanie podatkowe należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego.

Podatnicy ZUS

Podatnicy ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) muszą składać deklaracje składowe oraz rozliczenia składek. Terminy zależą od rodzaju składki i formy prawnej przedsiębiorstwa. Najważniejsze terminy to:

  • Deklaracja składkowa za poprzedni miesiąc należy złożyć do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Rozliczenie składek za poprzedni miesiąc należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

Podsumowanie

Terminy składania sprawozdań do KRS i KAS są uzależnione od rodzaju działalności gospodarczej oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że niewłaściwe złożenie dokumentów może skutkować sankcjami finansowymi. D

Wezwanie do działania:

Sprawozdanie do KRS należy złożyć w terminie określonym przez przepisy prawa, zwykle jest to 30 dni od zakończenia roku obrotowego. Natomiast sprawozdanie do KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Link tagu HTML do strony „https://bomojezycietopodroz.pl/”:
https://bomojezycietopodroz.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here