Ile wynosi procent podatek CIT?
Ile wynosi procent podatek CIT?

Ile wynosi procent podatek CIT?

Ile wynosi procent podatku CIT?

Podatek CIT (Corporate Income Tax) jest jednym z najważniejszych podatków dla przedsiębiorstw. W Polsce, stawka podatku CIT wynosi obecnie 19%. Jednakże, istnieją pewne wyjątki i różnice w zależności od rodzaju działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które spełniają określone kryteria, istnieje preferencyjna stawka podatku CIT. Obecnie wynosi ona 9% dla dochodu nieprzekraczającego 1,2 miliona euro rocznie. Przedsiębiorstwa, które osiągają dochód powyżej tej kwoty, podlegają stawce 19%.

Warto zaznaczyć, że MŚP to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i osiągają roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub mają bilans ogólny nieprzekraczający 43 miliony euro.

Podatek CIT dla dużych przedsiębiorstw

Dla dużych przedsiębiorstw, które nie spełniają kryteriów MŚP, stawka podatku CIT wynosi 19%. Ta stawka obowiązuje dla wszystkich dochodów powyżej 1,2 miliona euro rocznie.

Podatek CIT dla niektórych branż

W niektórych branżach istnieją specjalne stawki podatku CIT. Na przykład, dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, stawka podatku CIT wynosi 8%. Natomiast dla przedsiębiorstw związanych z produkcją filmową i audiowizualną, stawka podatku CIT wynosi 9%.

Ulgi podatkowe

W celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i rozwijania swojej działalności, istnieją różne ulgi podatkowe, które mogą obniżyć ostateczną kwotę podatku CIT do zapłacenia. Przykładowe ulgi podatkowe to:

  • Ulga na działalność badawczo-rozwojową – przedsiębiorstwa prowadzące badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża podatek CIT.
  • Ulga na innowacje – przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne rozwiązania mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża podatek CIT.
  • Ulga na zatrudnienie – przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża podatek CIT.

Podsumowanie

Podatek CIT w Polsce wynosi obecnie 19%. Dla małych i średnich przedsiębiorstw istnieje preferencyjna stawka 9% dla dochodu nieprzekraczającego 1,2 miliona euro rocznie. Duże przedsiębiorstwa oraz niektóre branże podlegają stawce 19%. Istnieją również różne ulgi podatkowe, które mogą obniżyć ostateczną kwotę podatku CIT do zapłacenia.

Procent podatku CIT wynosi 19%.

Link do strony: https://www.bystroglow.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here